Information vedr. Corona

Opdateret 1. juli 2021

FGFs gældende retninglinjer for træning under Corona

 

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover (gælder frem til 1. aug. 2021).
 • Vær opmærksom på afstand ved ind- og udgange til træning
 • Hver hal/sal har egne ind- og udgange (se oversigtskort nedenfor). Det er vigtigt disse overholdes, således man ikke krydser andre grupper
 • Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit jævnligt
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Medbring egen drikkedunk, det er ikke tilladt at drikke direkte fra vandhanerne. I Søndersø er det ikke muligt at fylde op fra vandhanen i foyer, så medbring evt. 2 drikkedunke.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer. Oplever man symptomer under træning, skal man straks tage hjem.
  • Man kan ikke møde op til træning, før man har et negativt testsvar (fra en offentlig test) og i øvrigt er rask (såfremt man ikke lader sig teste, skal man have været symptomfri i 48 timer)

 • Er der en i husstanden der venter på test svar, må man gerne deltage i træning.

 • Har du været udsat for mulig smitte (eksempelvis hvis man er sendt hjem fra skole pga. en smittet i klassen og vurderet som "nær kontakt"), må man først komme til træning, når sundhedsmyndighedernes anvisninger siger at man kan komme i skole/arbejde igen.

 • Hver hal/sal har egne ind- og udgange (se oversigtskort på hjemmesiden). Det er vigtigt disse overholdes, således man ikke krydser andre grupper.
 • Hver hal/sal har egne toiletter tildelt (se i retningslinjer på hjemmesiden).

 • Forældre/søskende/venner må ikke opholde sig i hverken Farum Arena eller Søndersø før/under/efter træning (med forbehold for de forældre til børn med særlige behov). Dette gælder også cafeområder.
 • Hvis du har været udsat for smitte eller er blevet testet positiv, SKAL du straks kontakte din træner samt foreningen via mail admin@fgf.dk


SPECIFIKKE INDGANGE I FARUM ARENA & SØNDERSØHALLEN:

Se videoer for alle indgange samt oversigtskort

Generelt gælder sund fornuft, således flaskehalse ved ind- og udgange undgås.

FARUM ARENASØNDERSØHALLEN

Springhallen

Spejlsalen


SOLVANGSKOLEN

Træning foregår i Solvanghallen (benyt hovedindgang) da skolen benytter salen frem til sommerferie 2021

 

FARUM KULTURHUS

 

GENERELLE LINKS MED MERE INFORMATION:

Sundhedsstyrelsen siden om Corona: https://www.sst.dk/da/corona

Sundhedsstyrelsens udgivelser: https://www.sst.dk/da/Udgivelser

 

GymDanmarks side om Corona: https://gymdanmark.dk/covid-19-retningslinjer/

DIFs side om Corona: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona


Kalender