Idrætstalenttilbud i Farum Gymnastikforening 

Dyrker du gymnastik på konkurrenceplan og går du som minimum i 6. klasse? Har du overvejet, om der er et tilbud til dig, der vil noget mere med din sport og din træning? Hvis det er tilfældet, bør du undersøge, om idrætstalenttilbuddet i Furesø Kommune, kan være noget for dig. 


Furesø Kommune afholder den 13. marts 2024 kl. 19.00-20.00 et informationsmøde på Ungdomsskolen, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til idraetstalentkoordinator@furesoe.dk 


Farum Gymnastikforenings Informationsmøde 2. april kl. 19.00 i VIP i Farum Arena

Farum Gymnastikforening holder et informationsmøde, der er mere målrettet vores egne gymnaster. 

Du og dine forældre tilmelder jer til mødet via dette link: Informationsmøde 2. april 2024


Hvad er idrætstalenttilbuddet?

Et idrætstalenttilbud for elever på 7. – 10. årgang (der kan gives dispensation for 6. , som har viljen og interessen til et stigende træningsomfang og prioritering af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang.

Hvem kan komme i betragtning?

Alle, som virkelig ønsker at udvikle sig gymnastisk, bruge det ekstra engagement det kræver og som går i 7.-9. klasse (dispensation for 6. klasse)

Der er to spor i tilbuddet:

1.    Gymnaster, der bor i Furesø Kommune 

2.    Gymnaster, der bor udenfor Furesø Kommune


Furesø Kommune og Farum Gymnastikforenings idrætstalenttilbud!

Farum Gymnastikforening er én af syv foreninger i Furesø Kommune, der er godkendt til at være en del af Furesøs idrætstalenttilbud siden 2021/2022. I Farum Gymnastikforening ønsker vi at skabe et sundt udviklingsmiljø med fokus på trivsel. Gymnasterne har mulighed for at få et fællesskab med andre, der har samme passion som de selv.


Hvad indeholder idrætstalenttilbuddet?

    To træninger om ugen - en morgentræning og en eftermiddagstræning

    8-10 temaaftner for alle idrætstalenterne vedrørende fx kost, ernæring, fysisk- og mental træning

    Træningen bliver formentlig igen i 2024 fordelt mellem en fysisk/styrketræning og en teknisk træning 

    Vi påregner tre FGF/hjem samtaler for hver enkelt gymnast pr. sæson.

    Igen i år vil det være João Tavares og Bruno Baptist, der står for træningen.


Ansøgning

Der er frist for ansøgning den 17. april 2024, du kan læse mere om ansøgningsprocessen her.  

Furesø Kommune giver foreningerne et tilskud til hvert talent, der er bosiddende i Furesø Kommune. I Farum Gymnastikforening ønsker vi i midler tid også at give andre gymnaster mulighed for at være en del af idrætstalenttilbuddet, derfor kan talenter bosat udenfor kommunen også ansøge, men for disse talenter, vil der være en egenbetaling, idet kommunen ikke yder foreningen et økonomisk tilskud. 

Ansøgningsprocessen for talenter bosat udenfor kommunen er lidt anderledes, idet ansøgningsskemaet skal afleveret til Farum Gymnastikforening og ikke til Kommunen. Talenter bosat udenfor kommunen vil også kunne få mulighed for at deltage i temaaftnerne. 


Ansøgningsskema:


Bosiddende i Furesø Kommune:

Deltager gratis i idrætstalenttilbuddet og ansøger via Furesø Kommune.

Find Furesø Kommunes ansøgningsskema her


Bosiddende udenfor Furesø Kommune:

Man må påregne egenbetaling på 2.000 kr. for morgentræningerne og FGF/hjem samtaler og 1.500 kr. i egenbetaling for temaaftner i Furesø Kommune.

Find Farum Gymnastikforenings ansøgningsskema 2024-25 her


Ansøgningsskemaet bedes afleveret enten på kontoret i Farum Arena eller i postkassen hos Anne M. Christiansen på Gammelgårdsvej 33 i Farum. 


Udtalelser

Der er ikke særlige krav til de to udtalelser fra henholdsvis skole og forening. Det vigtige er, at de bakker op om dig som del af idrætstalenttilbuddet og eventuelt beskriver, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på i vurderingen af din ansøgning.

For skolens vedkommende er det afgørende, at de har en rimelig forventning om, at du vil være i stand til at passe både din træning og din skolehjælp med udgangspunkt i de etablerede lektiehjælpstilbud.

For foreningens vedkommende skal vi bekræfte, at vi vurderer, at du med dit sportslige talent og dine sportslige ambitioner er en del af målgruppen for idrætstalenttilbuddet. Kontakt din træner eller én af dem, der er med i Udvalget for Idrætstalenttilbuddet i Farum Gymnastikforening for at få en udtalelse.

 

Kontakt

Ansvarlige instruktører for ansøgningsprocessen i FGF:

    João Tavares: joao.tavares@fgf.dk 

    Katharina Balsløw: kcbalsloew@gmail.com

    Michelle Blom: michan-97@hotmail.com

    Sarah Blom: sblom00@gmail.com

    Sofie Elin: sofiekaaselin@gmail.com


Bestyrelse:

    Lisbeth Blom: formand@fgf.dk

    Gregers Bisgaard: naestformand@fgf.dk 


Håber at vi får mange ansøgere :-)


Farum Gymnastikforening

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram