TeamGym 

Farum Gymnastikforening tilbyder igen i år gymnastik for piger og drenge i alderen 6-17 år inden for den meget populære gymnastikform TeamGym – tidligere kaldet spring-rytmegymnastik.

 

Hvad er TeamGym?

 
TeamGym er en holdsport, der dyrkes af flere tusinde piger og drenge landet over, og er den suverænt mest populære form for gymnastik i Danmarks Gymnastik Forbund - GymDanmark. Alle konkurrencer foregår i hold af 6-10 gymnaster med enten drenge/herre, piger/damer eller et mix. I TeamGym konkurrerer man i tre discipliner:

• Spring på trampet (mini-trampolin)

• Spring på fiberbane (lang måtte)

• Rytmisk serie

TeamGym er en sport, der kan dyrkes på flere niveauer – og der kan konkurreres på flere niveauer. Holdene stiller op til konkurrencer i LIGA (elite), Danmarksserien (øvede) eller talentrækken (begynder/mindre øvede). Alle gymnaster, der er udtaget til konkurrence på det enkelte hold, deltager i en rytmeserie, mens spring på trampet og fiberbane foregår i tre runder med seks gymnaster ad gangen.

 

Træning og faciliteter 

 

Springtræningerne foregår i Farum Arena samt i springhallen ved Søndersøhallen i Værløse. Vi har 2 store hæve/sænkegrave med bløde måtter, to stortrampoliner og skum-pomfrit grav til rådighed. Rytmetræninger foregår primært i diverse haller i Farum.

Vores TeamGym hold har benyttet springhallen igennem fem sæsoner nu, og vi er stadig rigtig glade for hallen og faciliteterne. Der er skabt nogle fantastiske rammer for vores gymnaster, som har kunnet udvikle sig optimalt.


 

 

Fortræning/udtagelse

 
Der er udtagelse til TeamGym konkurrence i juni måned. Hvis du har lyst til at prøve om det er noget for dig, så kontakt os.

Instruktørerne henviser gymnasterne til de enkelte TeamGymhold, aspiranthold og eventuelt breddehold. Opdelingen sker efter færdighedsniveau og ikke nødvendigvis sammen med gymnastens bedste ven. Ved udtagelsen lægges der vægt på: Gymnastiske færdigheder – såvel rytmiske som spring og om gymnasten deltager aktivt i træningen, kan koncentrere sig, kan høre efter og forstå en besked.

  

Hold: 

I Farum Gymnastikforening har vi haft TeamGym hold i mere end 10 år. Vi startede op med et juniorhold for piger med otte piger i sæsonen 2010-2011, og er siden da vokset til i sidste sæson at have haft mere end 90 glade gymnaster! Herudover har der også været stor søgning til aspirantholdene. 

I sæson 2024/2025 har vi Micropige, Minipige og Juniorpige og -Mixhold i henholdsvis talentrække, Danmarksserien og Liga. 

 

Aspiranthold 

Aspirantholdene er for dig, som ikke er helt klar til at gå til TeamGymkonkurrence endnu, men gerne vil træne på et lidt mere seriøst plan, to gange om ugen og forberedes til at komme på TeamGymkonkurrence. I 2022 stillede FGF for første gang med tre Aspiranthold til konkurrence i Asprirantrækken. Dette gentager vi i sæson 2024/2025 – læs mere om Aspirantholdene, klik her

 

Det skal være sjovt!

 
Det skal være sjovt at gå til gymnastik, men det forventes samtidig, at gymnasterne deltager aktivt i træningen, og har lysten til at lære nye ting samt arbejde for at nå målet. Træningen er som regel sjovest for alle – både gymnaster og instruktører – hvis det bliver taget seriøst. Instruktørerne forbeholder sig ret til at anbefale andre hold i foreningen, hvis det vurderes, at en gymnast vil være bedre egnet på et andet hold.

Der bliver lagt stor vægt på det sociale, og der skabes automatisk et fantastisk sammenhold gennem de ugentlige træninger samt konkurrencerne rundt om i landet. Selv blandt forældrene skabes der nye bekendtskaber og nogle tager med til konkurrencerne og overnatter på vandrehjem/kro. I oktober tager Mini og Junior på fælles træningsweekend til Vejstrup Efterskole mens Micro tager en træningsdag på Sorø Efterskole. Derudover arrangeres der forskellige sociale arrangementer for de enkelte hold i løbet af året fx bowling, klatring, trampolinpark, fællesspisning osv.


 

Konkurrencer og opvisninger:

 
(Altid en god idé at tjekke www.gymdanmark.dk/kalender for at få senest opdateret tid og sted)

TeamGym kalender 24-25

Hvilke konkurrencer det enkelte hold skal til, vil blive informeret hurtigst muligt efter holdene er sat og sæsonen er startet. Det forventes, at gymnasterne deltager i alle konkurrencer (dog skal ikke alle hold, til alle konkurrencer i oversigten).


Forældreinvolvering:

 
TeamGym er en fantastisk chance for dit barn, som vil udvikle sig meget personligt, rent teknisk og samtidig knytte nogle enestående venskaber. Inden dit barn starter på holdet, er det dog vigtigt at vide, at holdet kræver mere involvering af forældre end I måske har oplevet fra andre gymnastikhold. Det er frivillige forældre, der driver en lang række af de opgaver der er.
 
Nedenfor er listet eksempler på opgaver, som kræver forældrenes opbakning:  

 

  • Støtte gymnasten i at møde til træningerne til tiden samt være træningsklar
  • Støtte gymnasten i at prioritere deltagelse i den almindelige træning samt løbende ekstratræninger
  •  Alle forældre forventes at hjælpe til ved afholdelse af TeamGymkonkurrencer i Farum
  • Minimum 10 timers hjælp til afholdelse af konkurrencer. Vi afholder 1-2 konkurrencer i 2025, så vi får brug for masser af hjælp!
  • Kørsel til og fra konkurrencer m.v.
  • Søgning af fondsmidler og sponsorater eller generelt gode input til at hente midler til holdene, fx hjælp til transport- og dragtudgifter
  • Artikelskrivning til holdets Facebook side eller lokalaviser
  • En optimal drift af holdet sikres ved solidarisk forældreinvolvering. Det er samtidig vigtigt at sige, at man deltager med de opgaver, som matcher ressourcerne
  • Arrangementer, tilmelding og koordinering omkring konkurrencer, hårtaske mv. håndteres typisk af en holdleder for hvert hold. Denne deltager også i udvalgsmøde sammen med instruktører, bestyrelsesrepræsentanter og andre holdledere

  

Kontigent: 

For sæsonen 2024-2025, som går fra august 2024 til juni 2025 er kontingenterne sat på baggrund af antal træningstimer og instruktører. Der kan betales i rater, men man er dog stadig forpligtet til at betale hele beløbet, selvom gymnasten vælger at stoppe inden sæsonens afslutning. 

Kontingentet inkluderer:

Træning, ekstratræninger, konkurrencelicens, hold- og deltagergebyrer samt tilskud til sociale arrangementer.

Kontingentet inkluderer ikke:

Træningsdragt og konkurrencedragt (ca. 1.500-2.000 kr. i alt), træningsture, kørsel, overnatning, mad etc. i forbindelse med konkurrencer og sociale arrangementer.

Vores eneste mulighed for at indtjene penge til TeamGymholdene er ved at afholde konkurrencer, cafeer og lignende. Vi kan ikke holde konkurrencer mv. uden stor hjælp fra forældrene, og det forventes derfor, at forældre til konkurrencegymnaster hjælper til så vi kan tjene penge, der i sidste ende kommer gymnasterne til gode. De tjente penge administreres af TeamGymudvalget (holdledere, instruktører og bestyrelsesrepræsentanter) og pengene bruges bl.a. til redskaber, tildeles de enkelte hold til sociale aktiviteter, tilskud til træningsture, tilskud til dragter/t-shirts og lignende.

 

Tilmelding:

 
Tilmelding til TeamGymholdene foregår efter udtagelsen, når man har fået anvist et hold - på http://www.farum-gymnastikforening.dk/, hvor man først opretter en profil på gymnasten, og derefter trykker på holdtilmelding. Find det rigtige hold for hhv. TeamGym - micro, mini eller junior – tryk på prisen.

 

Tøj:  

Konkurrencedragt og holdtræningsdragt er obligatorisk. 

I sæsonen 2021-2022 fik vi nye konkurrencedragter. Nye konkurrencegymnaster skal købe konkurrencedragt og træningsdragt bestående af bukser, t-shirt og jakke. Ved sæsonstart bliver det muligt at prøve både konkurrence- og træningsdragt for at finde den rigtige størrelse. Dragterne bestilles efterfølgende og træningsdragten leveres med påtrykt navn. Der forventes nyt konkurrencedragt-design i sæson 2024-2025, Aspirant fortsætter med den nuværende og der er derfor mulighed for at sælge den videre.

Vi har et samarbejde med forskellige leverandører bl.a. Chopar og Sport24 på Farum Bytorv.

 

Sponsorer:

Vi er på udkig efter sponsorer. Det kan være til træningstoppe, trøjer, trolleys, eller måske et håndklæde eller en drikkedunk. Alt er velkomment! Hvis du/I har mulighed for at hjælpe med et sponsorat – stort eller lille – så hører vi gerne fra jer. 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram