TeamGym 

Farum Gymnastikforening tilbyder igen i år gymnastik for piger og drenge i alderen 5-17 år inden for den meget populære gymnastikform TeamGym – tidligere kaldet spring-rytmegymnastik.

 

Hvad er TeamGym?

 
TeamGym er en holdsport, der dyrkes af flere tusinde piger og drenge landet over, og er den suverænt mest populære form for gymnastik i Danmarks Gymnastik Forbund - GymDanmark. Alle konkurrencer foregår i hold af 6-10 gymnaster med enten drenge/herre, piger/damer eller et mix. I TeamGym konkurrerer man i tre discipliner:

• Spring på trampet (mini-trampolin)

• Spring på fiberbane (lang måtte)

• Rytmisk serie

TeamGym er en sport, der kan dyrkes på flere niveauer – og der kan konkurreres på flere niveauer. Holdene stiller op til konkurrencer i LIGA (elite), Danmarksserien (øvede) eller talentrækken (begynder/mindre øvede). Alle gymnaster, der er udtaget til konkurrence på det enkelte hold, deltager i en rytmeserie, mens spring på trampet og fiberbane foregår i tre runder med seks gymnaster ad gangen.

 

Træning og faciliteter 

 
Springtræningerne foregår i Farum Arena samt i springhallen ved Søndersøhallen i Værløse. Vi har 2 store hæve/sænkegrave med bløde måtter, to stortrampoliner og skum-pomfrit grav til rådighed. Rytmetræninger foregår primært i diverse haller i Farum.

Vores TeamGym hold har benyttet springhallen igennem fire sæsoner nu, og vi er stadig rigtig glade for hallen og faciliteterne. Der er skabt nogle fantastiske rammer for vores gymnaster, som har kunnet udvikle sig optimalt.

 

 

 

Fortræning/udtagelse

 
Der er fortræning/udtagelse til at gå på TeamGym, sæson 21/22 er udtaget - kontakt os hvis du ønsker at komme i betragtning i løbet af sæsonen. Udtagelse for sæson 22/23 vil foregå i juni 2022.

Instruktørerne henviser gymnasterne til de enkelte TeamGym hold, aspiranthold og eventuelt breddehold. Opdelingen sker efter færdighedsniveau og ikke nødvendigvis sammen med gymnastens bedste ven. Ved fortræningerne lægges der vægt på: Gymnastiske færdigheder – såvel rytmiske som spring, derudover om gymnasten deltager aktivt i træningen, kan koncentrere sig, kan høre efter og forstå en besked.

  

Hold: 

I Farum Gymnastikforening har vi haft TeamGym hold i 10 år. Vi startede op med et juniorhold for piger med otte piger i sæsonen 2010-2011, og er siden da vokset til i sidste sæson at have haft mere end 90 glade gymnaster! Herudover har der også været stor søgning til aspirantholdene.
 
 
MicroMini
Micropige Talent 1Minipige DK-Serie 1
Micropige Talent 2Minipige DK-Serie 2
Micropige Talent 3
Minipige DK-serie 3
 Minipige Talent 1

Minipige Talent 2
 Minidrenge Talent 1
 Minidrenge Talent 2
 


 

 
 
 
 
 

 

Aspiranthold 

Aspirantholdene er for dig, som ikke er helt klar til at gå til konkurrencer endnu, men gerne vil træne på et lidt mere seriøst plan, 2 gange om ugen og forberedes til at komme på TeamGym konkurrence – læs mere om Aspirantholdene, klik her

 

Det skal være sjovt!

 
Det skal være sjovt at gå til gymnastik, men det forventes samtidig, at gymnasterne deltager aktivt i træningen, og har lysten til at lære nye ting samt arbejde for at nå målet. Træningen er som regel sjovest for alle – både gymnaster og instruktører – hvis det bliver taget seriøst.

 

Instruktørerne forbeholder sig ret til at anbefale andre hold i foreningen.

Der bliver lagt stor vægt på det sociale og der skabes automatisk et fantastisk sammenhold gennem de ugentlige træninger samt konkurrencerne rundt om i landet. Selv blandt forældrene skabes der nye bekendtskaber og nogle tager med til konkurrencerne og overnatter på vandrehjem/kro. Vi har en fælles træningstur til Vejstrup efterskole for mini og junior den første weekend i september og for micro ligeledes i starten af sæsonen. Derudover arrangeres der gerne forskellige sociale arrangementer for de enkelte hold i løbet af året fx bowling, klatring, trampolinpark, fællesspisning osv.

 

 

Konkurrencer og opvisninger:

 
(Altid en god idé at tjekke www.gymdanmark.dk/kalender for at få senest opdateret tid og sted)

KLIK HER FOR KONKURRENCEKALENDER 21/22 

Hvilke konkurrencer det enkelte hold skal til, vil blive informeret hurtigst muligt efter holdene er sat og sæsonen er startet. Det forventes, at gymnasterne deltager i alle konkurrencer (dog skal ikke alle hold, til alle konkurrencer i oversigten).


Forældreinvolvering:

 
TeamGym er en fantastisk chance for dit barn, som vil udvikle sig meget personligt, rent teknisk og samtidig knytte nogle enestående venskaber. Inden dit barn starter på holdet, er det dog vigtigt at vide, at holdet kræver mere involvering af forældre end I måske har oplevet fra andre gymnastikhold. Det er frivillige forældre, der driver en lang række af de opgaver der er.
 
Nedenfor er listet eksempler på opgaver, som kræver forældrenes opbakning:  

 

  • Støtte gymnasten i at møde til træningerne til tiden samt være træningsklar
  • Støtte gymnasten i at prioritere deltagelse i den almindelige træning samt løbende ekstratræninger
  •  Alle forældre forventes at hjælpe til ved afholdelse af TeamGym konkurrencer i Farum
  • Minimum 10 timers hjælp til afholdelse af konkurrencer. Vi afholder 3 konkurrencer i 2022
  • Kørsel til og fra konkurrencer m.v.
  • Søgning af fondsmidler og sponsorater eller generelt gode input til at hente midler til holdene, fx hjælp til transport- og dragtudgifter
  • Artikelskrivning til holdets Facebook side eller lokalaviser
  • En optimal drift af holdet sikres ved solidarisk forældreinvolvering. Det er samtidig vigtigt at sige, at man deltager med de opgaver, som matcher ressourcerne
  • Arrangementer, tilmelding og koordinering omkring konkurrencer, hårtaske mv. håndteres typisk af en holdleder for hvert hold. Denne deltager også i udvalgsmøde sammen med instruktører, bestyrelsesrepræsentanter og andre holdledere

 

 

Kontigent: 

For sæsonen 2021-2022, som går fra august 2021 til juni 2022 er kontingenterne sat på baggrund af antal træningstimer og instruktører. Der kan betales i rater, men man er dog stadig forpligtet til at betale hele beløbet, selvom gymnasten vælger at stoppe inden sæsonens afslutning.

Kontingentet inkluderer:

Træning, ekstratræninger, konkurrencelicens, hold- og deltagergebyrer samt tilskud til sociale arrangementer

Kontingentet inkluderer ikke:

Træningsdragt og konkurrencedragt (ca. 1.500-2.000 kr. i alt), træningsture, kørsel, overnatning, mad etc. i forbindelse med konkurrencer og sociale arrangementer.

Der indtjenes penge til TeamGym holdene ved, at vi deltager/afholder cafeer og stævner fordelt over sæsonen. Det er nødvendigt med stor forældreopbakning i forbindelse med disse arrangementer. De tjente penge administreres af TeamGym udvalget (holdledere, instruktører og bestyrelsesrepræsentanter) og pengene bruges bl.a. til redskaber, penge pr. hold til sociale aktiviteter, tilskud til træningsture, tilskud til dragter/t-shirts.

 

Tilmelding:

 
Tilmelding til TeamGym holdene foregår efter fortræningerne, når man har fået anvist et hold - på http://www.farum-gymnastikforening.dk/, hvor man først opretter en profil på gymnasten, og derefter trykker på holdtilmelding. Find det rigtige hold for hhv. TeamGym - micro, mini eller junior – tryk på prisen.

 

Tøj:  

Konkurrencedragt og holdtræningsdragt er obligatorisk. 

I sæsonen 2021-2022 får vi nye konkurrencedragter og der vil d. 27. juni 2021 være mulighed for at prøve dragter, så vi kan få indsamlet information om størrelser. Herefter sendes en samlet bestilling til leverandøren. Forvent at konkurrencedragten først er klar når vi nærmer os november. 

Hvis man er ny gymnast eller man er vokset ud af sin holdtræningsdragt vil det være muligt at prøve træningsdragt i september. 

Vi har et samarbejde med forskellige leverandører bl.a. Chopar og Sport24 på Farum Bytorv.

 

Sponsorer:

Vi er på udkig efter sponsorer. Det kan være til træningsdragter, trøjer, trolleys, eller måske et håndklæde eller drikkedunk. Alt er velkomment! Hvis du/I har mulighed for at hjælpe med et sponsorat – stort eller lille – så hører vi gerne fra jer. 
 
 

Kontaktpersoner:  

 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Lisbeth Blom på formand@fgf.dk eller 21365100.

 

Nyheder

Sponsorer