Farum Gymnastikforening - FGF

FGF startede i 1883 som en del af Farum Gymnastik- og Skytteforening. I 1969 gik afdelingerne hver for sig. Foreningen har siden heddet Farum Gymnastikforening.

Foreningen er medlem af følgende:

  • Furesø Idrætsråd (FIR) (der blandt andet er med til at fordele haltider)
  • Gym Danmark (primært konkurrencegymnastik)
  • Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) (bredde gymnastik), 
  • Danmarks idræts-forbund (DIF)
Vi bestræber os på at have hold, som kan komme alle til gavn. Har vi ikke et hold, der tiltaler dig, så vend tilbage.
Går du med en instruktør i maven, så kontakt os meget gerne. Vi er altid klar til nyheder og udvikling.
  
 

Politikker

Farum Gymnastikforening efterlever Folketingets krav gældende fra 1. juli 2005 om, at instruktører og hjælpere, der har med børn under 15 år at gøre i idrætsforeninger, skal kontrolleres for domme for pædofili i form af blufærdighedskrænkelser eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Afdelingen stiller således krav om kontrol i forhold til instruktører og medhjælpere +15 med gymnaster under 15 år, hvilket håndteres på den måde, at foreningen forpligtes til at indhente den engagerede persons samtykkeerklæring (særlig blanket til forespørgsler).

Retursvar fra Kriminalregisteret håndteres således, at foreningen modtager svarene, og ved evt. retursvar bearbejdes og håndteres dette i forhold til den engagerede af bestyrelsen, der bringer engagementet med den pågældende instruktør til ophør.
 
 


 

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram