Praktisk info

 
 

Indmeldelse

 
 

Opret Profil

 
 

Aflysninger


Foreningen følger ferieplanen for Furesø kommunes skoler i Farum. Derudover kan der komme andre aflysninger i løbet af sæsonen bl.a. på grund af terminsprøver eller andre arrangementer på undervisningsstederne, som vi ikke er herre over.

Ved sygdom eller anden akut aflysning, stræber foreningen på at finde en afløser hvis dette ikke er muligt må man kunne forvente aflysninger. 

Der gives ikke kontingent retur for få aflyste træninger på en sæson.

Der orienteres ved instruktørinformation, her på hjemmesiden og pr. mail og evt. sms.

 

Holdtider

Alle tider er eksklusive tiden til omklædning. Vi forventer, at du møder omklædt til de annoncerede tider …. så får alle mest ud af træningstiden. Der er omklædningsrum på alle træningsstederne. Klæd derfor ikke om i træningssalen. Og spis heller ikke i træningssalen. Dvs. mad, fodtøj og overtøj skal blive udenfor gymnastiklokalet.

 

Ordensregler

Alle steder vi træner har en række ordensregler. Der er fx rygeforbud over alt, og det henstilles, at man – hverken gymnaster eller pårørende – IKKE går ind i lokalerne med udendørsfodtøj på.

 

Ansvar og forsikring

Pas på dine ejendele og undgå at lade værdier ligge i omklædningsrummet. Foreningen påtager sig ikke ansvaret for dine personlige ejendele.

Vi anbefaler, at du tegner en heltids- eller fritidsulykkesforsikring, der dækker eventuelle skader, du måtte pådrage dig under træningen. Se http://www.codan-dgi.dk/ for et behandlings- og forsikringstilbud. Gymnastik hører under ”individuel sport”. Foreningen har ikke en forsikring, der dækker vores medlemmer.

Samtidig gør vi opmærksom på, at det er familiens egen indboforsikring, der dækker skader.

Til forældre med små børn gør vi ekstra opmærksom på, at foreningens trænere først overtager ansvaret for børnene, når de er omklædte og parate til at deltage i træningen.

Foreningens instruktører har alle kursus i idrætsskader og de fleste også i førstehjælp. Der følges løbende op på, så alle har dette kursus

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram