Bestyrelsesformand
Lisbeth Blom
Præsentation
Fra 7. april 2016 er jeg nyudnævnt formand for Farum Gymnastikforening og glæder mig til i samarbejde med den nye bestyrelse at udvikle Farum Gymnastikforening og udvide tilbuddene til vores nuværende og potentielle medlemmer.
 
Jeg har været i Farum Gymnastikforening siden jeg var en lille pige og har gået til Kvindelig Idrætsgymnastik, rytmisk gymnastik mm. De sidste par sæsoner har jeg gået på et opvisningshold for damer. Udover selv at være aktiv har jeg selv været instruktør for børnehold 3-5 år og 7-11 år, forældrebarn hold og jeg var med til at starte Grand Prix op i Farum Gymnastikforening i 1990''erne. For 6 år siden tog jeg initiativ til at starte TeamGym (spring- og rytmegymnastik på konkurrenceplan) op og vi har nu 62 gymnaster og 11 instruktører og hjælpeinstruktører.
 
Bestyrelsesarbejdet er ikke nyt for mig. Jeg har været med i bestyrelsen ad flere omgange både som instruktør, et enkelt år som formand og som bestyrelsesmedlem de sidste mange år. Farum Gymnastikforening skal være et dejligt sted at gå til gymnastik, være instruktør og være i bestyrelsen og det ser jeg frem til at være en del af.
 
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål på 21365100 eller hvis du/I er interesseret i at være instruktør/hjælpeinstruktør, da vi altid har brug for nogle. 

Med venlig hilsen

Lisbeth
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Peter Fogh-Andersen
Præsentation
Jeg har været medlem af Farum Gymnastikforenings bestyrelse siden 2015. Fra april 2016 er jeg valgt som næstformand i foreningen - hvor jeg ser frem til at være med til at udvikle foreningen og skabe grundlag for at endnu flere kan få mulighed for at dyrke gymnastik i Farum Gymnastikforening.
Jeg har haft mulighed for gennem de sidste par år at engagere mig bl.a. i nyt byggeri af ny bevægelseshal i Furesø Kommune i godt samarbejde med Forvaltningen, Værløse Gymnastik m.fl, og ser dette som en god mulighed specielt for, at vores konkurrencehold får velegnede lokaliteter i kommunen.
 
Samtidig skaber vi hermed en unik mulighed for at udbygge tilbuddene til vores breddehold, da der kan frigives haltider hertil. Det er min målsætning at Farum Gymnastikforening skal udvikles til en forening uden ventelister, med en endnu bredere vifte af breddehold og tilbud til alle aldersklasser for de kommende sæsoner. Jeg ser gode muligheder for at vi lykkes med dette og glæder mig til at bidrage hertil.
 
 
Med venlig hilsen
Peter
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Naia Helweg
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Claus Gravgaard Sørensen
Præsentation
Claus blev valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen 2017. Claus er ansvarlig for halbooking.
Se hele beskrivelsen
Henriette Gedde
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Karin Nygaard
Præsentation
Karin har været med i FGF i rigtig mange år, heraf medlem af  bestyrelsen siden 1989, samt kasserer siden maj/juni 1992. I 2017 overgik Karin fra Kasserer til bestyrelsesmedlem. Karin er selv meget aktiv og er at finde på flere af vores hold.
Se hele beskrivelsen
Maria Esberg
Præsentation
Maria blev valgt til suppleant i bestyrelsen i februar 2011. I marts 2012 blev Maria valgt ind i bestyrelsen.
 
Maria er kontaktperson for grandprixholdene
Se hele beskrivelsen
Peter Balle
Præsentation
Peter blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen 2017. Peter er ansvarlig for tøjudvalget.
Se hele beskrivelsen
Rasmus Bo Hansen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Administrativ personale
Michelle Louise Blom
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Priscilla S. Lind Rasmussen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Suppleant
Rune Wederkinck Andersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Thea Christensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen

I Farum Gymnastikforening har vi kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere om indmeldelse

Kalender