TEAMGYM 2017-2018


Farum Gymnastikforening er glade for igen i år at kunne tilbyde gymnastik for piger og drenge i alderen 5-30 år inden for den meget populære gymnastikform TeamGym – tidligere kaldet spring-rytmegymnastik.

HVAD ER TEAMGYM?
TeamGym er en holdsport, der dyrkes af flere tusinde piger og drenge landet over, og er den suverænt mest populære form for gymnastik i Danmarks Gymnastik Forbund - GymDanmark. Alle konkurrencer foregår i hold af 6-12 gymnaster med enten drenge/herre, piger/damer eller et mix. I TeamGym konkurrerer man i tre discipliner:
• Spring på trampet (mini-trampolin)
• Spring på fiberbane (lang måtte)
• Rytmisk serie
TeamGym er en sport, der kan dyrkes på flere niveauer – og der kan konkurreres på flere niveauer. Holdene stiller op til konkurrencer i eliterække (øvede) eller talentrække (begynder/mindre øvede). Alle gymnaster på det enkelte hold deltager i en rytmeserie, mens spring på trampet og fiberbane foregår i tre runder med seks gymnaster ad gangen.

TRÆNING OG FACILITETER

Farum Gymnastikforening er rigtig glade for, at vi igen i denne sæson kan tilbyde vores TeamGym gymnaster de allerbedste faciliteter og springredskaber i den nye springhal ved Søndersøhallen i Værløse.

Vi har flere sale og 2 nye store hæve/sænkegrave med bløde måtter, to stortrampoliner og skum-pom-frit grav til rådighed. Hallen er på mål tegnet, så den specielt opfylder vores ønsker til spring- og konkurrencegymnastik.

Vores TeamGym hold har nu benyttet springhallen igennem et års tid, og vi er stadig vildt glade for hallen og faciliteterne. Der er skabt nogle fantastiske rammer for vores gymnaster, som har kunnet udvikle sig optimalt.

Som hovedregel foregår springtræningerne i Søndersøhallen, mens rytmetræninger primært foregår i forskellige haller i Farum.
FOR-TRÆNINGER
Sæsonen 2017/18 starter med for-træninger i perioden: 13. august til 27. august 2017.
Alle gymnaster (såvel nuværende som nye) melder sig til for-træninger via EVENT på Farum Gymnastikforenings hjemmeside. Efter 2 ugers fælles for-træning vil instruktørerne henvise gymnasterne til de enkelte TeamGym hold, aspiranthold og eventuelt breddehold. Gymnasterne vil få at vide hvilket hold, der anbefales. Opdelingen sker efter færdighedsniveau og ikke nødvendigvis sammen med gymnastens bedste ven. Ved for-træningerne lægges der vægt på: Gymnastiske færdigheder – såvel rytmiske som spring, derudover om gymnasten deltager aktivt i træningen, kan koncentrere sig, kan høre efter og forstå en besked.
Sæsonen 2017/2018 slutter søndag den 24. juni 2018.

HOLD

I Farum Gymnastikforening har vi haft TeamGym hold i 8 år. Vi startede op med et juniorhold for piger med otte piger i sæsonen 2010-2011, og er siden da vokset til i sidste at have haft mere end 100 glade gymnaster!
I den kommende sæson vil vi have hold for micropiger, minipiger, minidrenge, juniormix samt juniorpiger.

Micropiger, 5-10 år - max. 10 år i 2018 (2008-2013)
Instruktører: Anne Krogh Jensen, Nanna Dalager, Martha Bach Larsen, Julie Wendt, Mikkel Vilhelmsen, Sofus Poulsen, Kristian Michelsen

Rytme Micro 1 – tirsdage 16.00-18.00 Solvangsal
Spring/rytme Micro 1 – torsdage 16.00-17.40 Farum Arena, Hal 4

Rytme Micro 2 - tirsdage 16.00-18.00 Bybæksal
Spring/rytme Micro 2 – torsdage 16.00-17.40 Farum Arena, Hal 4

Rytme Micro 3 – torsdage 16.00-18.00 Farum Arena, Hal 1

Fælles spring/rytme Micro 1, 2 og 3 - søndage 11.00-13.00 Søndersøhallen/Springhal
Vi forventer at dele Micropigerne op i 3 hold afhængig af antallet af tilmeldte. 1. holdet deltager på eliteniveau, 2. holdet deltager på elite- eller talentniveau (afgøres senere) og 3. holdet deltager på talentniveau.

Man behøver ikke at have gået til gymnastik før, men det er klart en fordel.
Det forventes, at man deltager i alle træninger og konkurrencer.

Minipiger/-drenge, 9-13 år - max. 13 år i 2018 (2005-2007)
Instruktører: Sarah Blom, Caroline Buen Lindegren, Kristian Michelsen, Marius Kure, Julie Niclassen, Nicklas Moltzen Rossing-Andersen

Rytme Minipige 1 – mandage 16.00-18.15 Solvangsal
Rytme Minipige 2 – torsdage 16.00-18.00 Solvangsal
Rytme Minidrenge 1 – mandage 18.15-20.15 Solvangsal

Fælles spring/rytme Minipiger og –drenge - onsdage 16.30-18.45 Søndersøhallen/Springhal
Fælles spring/rytme Minipiger og –drenge - søndage 13.00-15.00 Søndersøhallen/Springhal

Fredagstræning Minipige 1 – tilvalg for Minipige 2 og Minidrenge 1 – fredage 16.00-18.00 Søndersøhal
Vi forventer at oprette to minipige hold og et minidrenge hold. Der trænes 3-4 gange om ugen, en rytmetræning og to træninger med hhv. spring og rytme. Herudover er der fredagstræning for minipige 1. Fredagstræning for Minipige 2 og Minidrenge 1 kan tilvælges.
Der lægges vægt på grundtræning med styrke, balance og smidighed for at undgå skader, og gymnasterne vil blive udfordret.
Det er ikke et krav, at du har dyrket gymnastik i mange år, men som mini er det et krav at kunne lave en håndstand, vejrmølle, araberspring og salto i trampolin.
Deltagelse i konkurrencerne afhænger af fremmøde, indsats til træninger og rytmeniveau (momenter). Trænerne udvælger hvilke gymnaster, der skal med til konkurrence og hvilke, der er reserver.
Det forventes, at man deltager i alle træninger og konkurrencer.

Junior, 11-17 år - max. 17 år i 2018 (2001-2004)

Instruktører: Mia Andersen, Kristian Michelsen, Marius Kure, Robin Anx Møller

Rytme Juniormix 1 – tirsdage 18.30-20.30 Solvangsal
Rytme Juniorpige 1 – torsdage 18.30-20.30 Solvangsal

Fælles spring/rytme Juniormix/Juniorpiger - onsdage 18.45-21.00 Søndersøhallen/Springhal
Fælles spring/rytme Juniormix/Juniorpiger - søndage 15.00-17.30 Søndersøhallen Springhal
Fredagstræning Juniormix – kan tilvælges for Juniorpige 1 – fredage 16.00-18.00 Søndersøhallen

Vi forventer at oprette et juniormix hold samt et juniorpige hold. Juniormix træner 4 gange om ugen en rytmetræning og tre træninger med hhv. spring og rytme. Fredagstræningen kan tilvælges for Juniorpige 1 holdet.
Der lægges vægt på grundtræning med styrke, balance og smidighed for at undgå skader, og gymnasterne vil blive udfordret.
Krav for at gå på juniormix eller juniorpige hold er: håndstand, vejrmølle, araber-flik og kraftspring, strakt salto på trampolin.
Deltagelse i konkurrencerne afhænger af fremmøde, indsats til træninger og rytmeniveau (momenter). Trænerne udvælger hvilke gymnaster, der skal med til konkurrence og hvilke, der er reserver.
Det forventes, at man deltager i alle træninger og konkurrencer.


Senior, 15+ i 2018 (2003 eller tidligere)
Senior TeamGym hold oprettes, såfremt der er nok, der tilmelder sig fortræningerne.
Søndag 15.30-17.45 i Søndersøhallen/springhallen+spejlsalen
Mandag 20.00-22.00 i Søndersøhallen/springhallen
Fredag 16.00-18.30 i Søndersøhallen/springhallen – kan tilvælges

DET SKAL VÆRE SJOVT!


Det skal være sjovt at gå til gymnastik, men det forventes samtidig, at gymnasterne deltager aktivt i træningen, og har lysten til at lære nye ting samt arbejde for at nå målet. Træningen er som regel sjovest for alle – både gymnaster og instruktører – hvis det bliver taget seriøst.
Instruktørerne forbeholder sig ret til at anbefale andre hold i foreningen.
Der bliver lagt stor vægt på det sociale og der skabes automatisk et fantastisk sammenhold gennem de ugentlige træninger samt konkurrencerne rundt om i landet. Selv blandt forældrene skabes der nye bekendtskaber og nogle tager med til konkurrencerne og overnatter på vandrehjem/kro. Vi har en fælles træningstur til Sorø Gymnastikefterskole den 30. september-1. oktober 2017 for alle holdene samt forældrehjælpere. Derudover arrangeres der gerne forskellige arrangementer for de enkelte hold i løbet af året fx bowling, klatring, trampolinpark osv.


KONKURRENCER OG OPVISNINGER – 2017/2018

(Altid en god idé at tjekke www.gymdanmark.dk)

Besked om hvilke konkurrencer det enkelte hold skal til, vil blive informeret hurtigst muligt efter holdene er sat og sæsonstarten.

Bemærk allerede nu nedenstående datoer - det forventes at gymnasterne deltager i alle konkurrencer. Dog skal ikke alle hold til alle nedenstående konkurrencer.

10. december 2017 – TeamGym Juleopvisning – Søndersøhallen – Alle hold
Januar 2018 - Nytårscup i Gladsaxe – Alle hold
13.-14. januar 2018 – ØstDK – Mini & Senior Eliterække
20.-21. januar 2018 – ØstDK – Micro & Junior Eliterække
3.-4. marts 2018 – ØstDK – Talentrække 1. runde
10.-11. marts 2018 – ØstDK – Talentrække 1. runde
11. marts 2018 – DGI opvisning – Farum Arena – Udvalgte hold
17. marts 2018 – Farum Gymnastikforening opvisning – Farum Arena – Alle hold
24.-25. marts 2018 – Forbundsmesterskaber – Micro 1. runde
7.-8. april 2018 – Forbundsmesterskaber – Mini 1. runde
14.-15. april 2018 – Forbundsmesterskaber – Junior 1. runde
21.-22. april 2018 – ØstDK – Talentrække 2. runde
27.-28. april 2018 – ØstDK – Talentrække 2. runde
5.-6. maj 2018 – Forbundsmesterskaber – Micro 2. runde
12.-13. maj 2018 – Forbundsmesterskaber – Mini 2. runde – Farum Arena (HER SKAL VI BRUGE JERES HJÆLP!)
19.-20. maj 2018 – Forbundsmesterskaber – Junior 2. runde
27. maj 2018 – Forbundsmesterskaber – Junior 2. runde
2. juni 2018 – Danmarksmesterskaber – Brøndby Hallen
10. juni 2018 – TeamGym Sommeropvisning – Søndersøhallen – Alle hold


FORÆLDREINVOLVERING

TeamGym er en fantastisk chance for dit barn, som vil udvikle sig meget personligt, rent teknisk og samtidig knytte nogle enestående venskaber. Inden dit barn starter på holdet, er det dog vigtigt at vide, at holdet kræver mere involvering af forældre end I måske har oplevet fra andre gymnastikhold. Det er frivillige forældre, der driver en lang række af de opgaver der er. Nedenfor er listet eksempler på opgaver, som kræver forældrenes opbakning bl.a.:
• Alle forældre forventes at hjælpe til ved afholdelse af TeamGym konkurrencer i Farum. Næste gang bliver Mini Forbundsmesterskaber 2. runde, der afholdes den 12.-13. maj 2018 i Farum Arena.
• Kørsel til og fra konkurrencer m.v.
• Arrangement, tilmelding og koordinering omkring konkurrencer – håndteres typisk af en forældrerepræsentant for hvert TeamGym hold. Denne deltager også i møder i forældregruppen ca. en gang månedligt.
• Kørsel til og fra konkurrencer m.v.
• Håndtering af hårtaske til konkurrencer.
• Søgning af fondsmidler og sponsorater eller generelt gode input til at hente midler til holdene, fx hjælp til transport- og dragtudgifter.
• Artikelskrivning til holdets Facebook side eller lokalaviser.
En optimal drift af holdet sikres ved solidarisk forældreinvolvering, men samtidig er det vigtigt at sige, at man deltager med de opgaver, som matcher ressourcerne.

KONTINGENT

For sæsonen 2017-2018, som går fra 13. august 2017 til 24. juni 2018 er kontingenterne sat på baggrund af antal træningstimer og trænere. Der kan betales i rater, men man er dog stadig forpligtet til at betale hele beløbet, selvom gymnasten vælger at stoppe inden sæsonens afslutning.
Kontingentet inkluderer:
Træning, ekstra træninger, konkurrencelicens, holdkonkurrencegebyrer til alle konkurrencer, adm. gebyr pr. gymnast til konkurrencer.
Inkluderer ikke:
Træningsdragt (ca. 750 kr.), konkurrencedragt (ca. 1000 kr.), træningstur til Sorø, kørsel, overnatning, mad etc. i forbindelse med konkurrencer og sociale arrangementer.

TILMELDING

Tilmelding foregår på http://www.farum-gymnastikforening.dk/, hvor man først opretter en profil på gymnasten, og derefter trykker på holdtilmelding. Find hold 83 og find det rigtige hold for micro, mini eller junior – og enten piger eller drenge og tryk på prisen.

SPONSORER

Vi er på udkig efter sponsorer. Det kan være til træningsdragter, trøjer, trolleys, eller måske et håndklæde eller drikkedunk. Alt er velkomment! Hvis du/I har mulighed for at hjælpe med et sponsorat – stort eller lille – så hører vi gerne fra jer.

TØJ

I september/oktober er der prøvning af konkurrencedragter og der indsamles information om størrelser. Herefter sendes en samlet bestilling til leverandøren. Forvent ikke at modtage konkurrencedragten før ca. i december måned. Konkurrencedragt og holdtræningsdragt er obligatorisk.
Træningsdragter bestilles i begyndelsen af sæsonen.

Vi har et samarbejde med Sportigan på Farum Bytorv.
Man kan prøve størrelser i butikken. Der samles typisk sammen til en bestilling. På følgende link kan man bestille TeamGym’s obligatoriske træningsdragt og tilkøbe klub t-shirt og sportstaske , hvis man ønsker det: http://www.sportiganfvb.dk/.
Brugernavn: fgf password: farumgym

KONTAKTPERSONER

Kontaktperson TeamGym er:
Lone Friis 40 15 64 19 (bedst efter kl. 15.30 i hverdagene)
lone.friis@yahoo.dk

TeamGym kontaktpersoner i Farum Gymnastikforenings bestyrelse:
Peter Fogh-Andersen 30 78 15 32
Lisbeth Blom 21 36 51 00
 
 
 
 
 
 
 
 

I Farum Gymnastikforening har vi kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere om indmeldelse

Kalender